Reglement


Reglement wedstrijdseizoen 2023


 • Inschrijven kan tot twee weken voor de desbetreffende wedstrijd.
 • Inschrijven kan door het inschrijfformulier te mailen naar info@checkitart.nl of via de website.
 • Wij vertrouwen erop dat de coaches hun teams naar waarheid in de goede categorie plaatsen. Voor het bepalen van de juiste categorie geld je leeftijd vanaf 1 januari 2023. Je mag twee dansers in  je team hebben die ouder zijn dan de toegestane leeftijdsgrens.
 • Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d.
 • De muziek dient 10 dagen voor de wedstrijd binnen te zijn. Je kunt de muziek via www.wetransfer.com versturen naar info@checkitart.nl
 • Mochten er in bepaalde categorieën te weinig deelnemende teams zijn, dan kan het zijn dat categorieën worden samengevoegd.
 • De uitslag is onherroepelijk met uitzondering van eventuele rekenfouten.
 • De entree voor het publiek bedraagt €13,- per persoon inclusief servicekosten. Kaarten kunnen online  worden besteld. Indien er kaarten over zijn, worden deze aan de deur verkocht. Gelieve gepast betalen, pinnen is niet mogelijk.
 • Het is niet mogelijk om gekochte tickets te annuleren 24 uur voor aanvang van het evenement.
 • Deelnemers dienen het deelnemersgeld vooraf te betalen. Het deelnemersgeld bedraagt €8,- per deelnemer. Graag totaal bedrag van alle deelnemers overmaken naar rekeningnummer NL77 RABO 0330 0139 12 t.n.v. Check it ART. Coaches mogen gratis naar binnen. (max één coach per team)
  Wanneer een deelnemer in meerdere choreo’s danst,  betaal je €5,- extra per choreo. Deze korting geldt niet op solo’s en duo’s.
 • Wanneer CIA door onmacht een wedstrijd dient te annuleren, ontvangt de deelnemer een voucher. Deze is het gehele wedstrijdseizoen 2023 geldig en kan worden ingezet voor een wedstrijdevent. Restitutie wordt niet verleend.
 • Een team dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de categorie aanwezig te zijn.
 • Het is toegestaan om tijdens de voorrondes eenmalig te wisselen van categorie/dansstijl, mits er plek is in de desbetreffende categorie. De laatst deelgenomen categorie zal bepalend zijn voor eventuele plaatsing in de finale.
 • Door deelname ga je akkoord met de publicatie en het commercieel gebruik van in opdracht van Check-It-ART gemaakt beeldmateriaal.

Extra deelname is toegestaan als:

 • Een danser extra deelneemt in de categorie solo, duo of team.
 • Een danser extra deelneemt in meerdere teams tijdens de competitie.
 • Een danser of team deelneemt aan meerdere dansdisciplines op een wedstrijd.

Voor de plaatsing in de finale zal worden gekeken naar de hoogst behaalde punten aan de hand van de voorrondes. De top 10 gaat door. Wanneer je aan minimaal 2 voorrondes hebt meegedaan, plaats je je automatisch voor de finale.


CATEGORIEËN


Blok A: jazz / modern / klassiek ballet (spitzen)
Blok B: Showdance / cheer / tapdance
Blok C: Streetdance / hip hop

Categorie-indeling:
Jazz/modern/klassiek ballet en streetdance/hip hop

1. dansers t/m 10 jaar
2. dansers 11 t/m 13 jaar
3. dansers 14 t/m 16 jaar
4. dansers 17+

Solisten en duo’s
5. dansers t/m 12 jaar
6. dansers 13+

Showdance/cheer/tap
7. dansers t/m 11 jaar
8. dansers 12 t/m 15 jaar
9. dansers 16+

De categorie-indeling wordt bepaald door de leeftijd die je hebt op 1 januari 2023.
Je mag twee dansers in je team hebben die ouder zijn dan de toegestane leeftijdsgrens.

 


DE CHOREOGRAFIE


 • De lengte van de choreo is minimaal 1.30 minuten en maximaal 3.00 minuten voor dansgroepen. Doe je mee als solist of duo, dan mag de choreo maximaal 1.40 minuten duren. Aanstootgevende of discriminerende teksten en bewegingen zijn niet toegestaan.
 • De vloeroppervlakte is ca 100 m².
 • Je mag meedoen als solist, duo of groep.
 • Na deelname aan een voorronde, ontvang je per mail het juryrapport en heb je de mogelijkheid om je choreo aan te passen / te verbeteren op bepaalde punten.
 • Tijdens de finale, gebruik je dezelfde choreo (met eventuele aanpassingen) als bij de voorrondes.
 • Het is toegestaan om tijdens het wedstrijdseizoen met een nieuwe choreo deel te nemen, maar wel binnen dezelfde dansstijl.
 • Het gebruik van rekwisieten is toegestaan, mits er na de performance niks achter blijft op het toneel (geen glitters, confetti etc).

BEOORDELING 


De choreografie zal worden beoordeeld door drie vakkundige juryleden. Zij zullen kijken naar de volgende onderdelen:

DANSTECHNISCH ONDERDEEL
Synchroniteit (dit onderdeel wordt niet beoordeeld bij solo’s en duo’s)
Uitvoering
Dynamiek
Complexiteit danstechniek

CHOREOGRAFIE ONDERDEEL
Bij een gelijke eindstand, zal er worden gekeken welk team/solo/duo er de hoogste score heeft behaald op het onderdeel choreografie.

Muzikaliteit
Continuïteit
Overgangen
Vloergebruik
Originaliteit/vernieuwing
Formaties (dit onderdeel wordt niet beoordeeld bij solo’s en duo’s)

PRESENTATIE ONDERDEEL

Expressie
Kunstzinnigheid
Kleding
Kracht/energie
Samenwerking/interactie

BONUS & DEDUCTIE PUNTEN


Je kunt extra punten verdienen wanneer de jury vindt dat je iets uitzonderlijk goed hebt uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat je punten verliest wanneer er bijvoorbeeld aanstootgevend taalgebruik in de choreo voorkomt of wanneer je veel looppassen gebruikt. Let dus goed op de volgende onderdelen:

Vernieuwing: -1 / +1

Verhaal/thema choreo: -1 / +1

Flow van de gehele routine (overgangen en verbindingen): -1 / +1

Veel loop wisselingen of stil staande dansers: -1

Muziekkeuze/mix: -1 / +1

Onveilige situaties: overleg jury